Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Når miljøtiltaka kolliderer

Vindkraft vart framstilt som symbolet på sjølve klimadraumen – grønt, fint og reint. Slik var dei biletene vi fekk presentert, og dei konstruerte vår oppfatting av kva som var viktig.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production