Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I legenden om Barlaam og Josaphat er de vise kongene de som ser bort fra jordisk suksess og respekterer sine fattigste undersåtter.

Husk at du skal dø

LEGENDE: I Barlaams saga fungerer den kristne asketen Barlaam som en åndelig veileder for prinsen Josaphat. Her «Barlaam und Josaphat», malt av en ukjent følger av Hans Schilling, 1469. FOTO: THE PAUL J. GETTY MUSEUM

Legenden kan ha vært en omskriving av Buddhas liv.

Det er allment kjent at kulturen i middelalderen var grunnleggende religiøs og sterkt preget av den kristne teologien, på en måte som er nesten vanskelig å forestille seg i vår sekulære vestlig verden. Mange litterære tekster inkluderte eller refererte eksplisitt til kjente historier fra Bibelen. Et eksempel er referansen til Luke 15, 4–7 i legenden om Barlaam og Josaphat: legenden forteller om en mann som hadde hundre sauer. Da han mistet en av dem, tvilte han ikke et øyeblikk på om han skulle dra og lete etter den. Gjeterens omsorg for hver og en av sine sauer skulle symbolisere Guds kjærlighet for hver eneste menneskes sjel og dens skjebne.

Git: master, Env: production, Sanity: production