Leigde bygningsarbeidarar fyller byggeplassar i Bergen:

Faste på veg ut

FORBOD: Fast tilsette er på veg ut av bygningsbransjen. Difor vil fagforeiningsleiar Jorge Dahl at Fellesforbundet krev forbod mot innleige.

FÅ: Berre ein av fire bygningsarbeidarar på byggeplassar i Bergen er fast tilsette. På alle kontrollerte byggeplassar opererer bemanningsbyrå.

Fast tilsette er på vikande front i byggebransjen i Bergen syner kontrollane Unionen Fagforening har gjort.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene