Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mange er borte mer enn tre uker

FRAVÆR: Nesten 9000 elever i tiende klasse er borte fra skolen i mer enn 15 dager, og hver sjuende elev på trinnet er borte fra skolen i mer enn tre uker. Fraværsstatistikken fra Utdanningsdirektoratet viser også at 4 prosent, rundt 2400 elever, på tiende trinn er borte mer enn seks uker. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet undersøkt årsakene til fraværet. Blant annet er det liten forskjell mellom gutter og jenter, mens foresattes utdanningsbakgrunn og inntekt spiller en stor rolle. Elever av foresatte med lav utdanning og lav inntekt er overrepresentert blant elever med høyt skolefravær. ©NTB