Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rettsvernet er truet!

Svar til UDI: Jeg påstår ikke at all automatisering av avgjørelser i utlendingssaker vil svekke rettsvernet. Og det er lett å skjønne at automatisering innebærer en effektivisering av saksbehandlingen. Avdelingsdirektør Mølmen Moen nevner selv at innvilgelser i statsborgerskapssøknader som oppfyller alle kriteriene er eksempler på saker som egner seg for automatiserte avgjørelser.

Git: master, Env: production, Sanity: production