Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Følg folkeviljen!

Å oppnå globalt atomvåpennedrusting er et av FNs eldste mål. Det var tema for den første resolusjonen vedtatt i FN i 1946. I 1959 vedtok FN målet om total atomnedrustning, og i 2013 vedtok generalforsamlingen at 26. september skulle være den internasjonale dagen for total ødeleggelse av alle atomvåpen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production