Statshatets historie

Erik S. Reinert gir en levende beskrivelse av «Hatet mot staten» 11. september. Jeg vil supplere med noen glimt fra hjemlige liknende holdninger til staten. Det er selvsagt vanskelig å si når de blir til «avsky eller hat». Poenget her er å påpeke at kritikken av staten antakelig er et gammelt fenomen. Nordmenn var ikke så begeistret for statens representanter under danskeveldet, mens gleden over egen statsdannelse var nok klarere til stede etter 1814 og 1905.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene