Lettvint fra Rødt

Lekve og Syversen fortsetter 4. september sine forsøk på å bevise at Rødt er grønnere enn De Grønne, og går friskt ut ved å hevde at jeg misforstår Rødt sin vekstmotstand når jeg trekker inn lønnsoppgjørene. Naturligvis er jeg klar over at lønnsøkning for de ansatte er en omfordeling av ressurser innen et foretak, men Lekve og Syversen later ikke til å innse at lønnsøkning som gir økt kjøpekraft rimeligvis også vil føre til økt forbruk.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene