Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Naturorganisasjonar er kritiske til miljøutgreiingar i vindkraftsøknadar:

Fleire krev at vinden snur

LILLEPUTT: Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Skogvang seier at det er tid til å vurdere vindkraftkonsesjonane på ny. Olje- og energidepartementet er usamd. Her frå Smøla vindpark. FOTO: GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar Wiederstrøm

NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvernforbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.

Dei tre organisasjonane Jeger- og fiskeriforbundet, Den Norske Turistforening (DNT) og Naturvernforbundet er særs kritiske til dei miljøfaglege utgreiingane som er gjort i mange av søknadane om konsesjon i vindkraftsaka.