Ingen konkurranseklausul

I et arbeidsforhold er det en grunnleggende forutsetning at begge parter i kontrakten oppfyller sine plikter. Det helt grunnleggende er at arbeidstaker skal utføre arbeidet tilfredsstillende, og skal få det avtalte vederlaget for dette. Videre har arbeidstaker en plikt til lojalitet ovenfor arbeidsgiver.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene