Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Menneskeverd handler om inkludering og respekt for de svake og sårbare – ikke om hovmod.

For menneskeverdet

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Teodor Bruu (Klassekampen 11. juni) vil få oppmerksomhet om lidelsen som vi mennesker påfører dyr. Bra! Så mener han at menneskeverdet har skylden. Hva i huleste!?