Likebehandling

PENSJON FRA FØRSTE KRONE: Hovedtillitsvalgt ved St. Olavs hospital i Trondheim Sigmund Eidem sammen med streikende Turid Flatset og Hilde Grostad. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

Krav om pensjonsopptjening fra første krone og fra første arbeidede time er ikke nytt. I kommunesektoren har det vært gjeldende avtale siden 2013. Deltidsansatte med under 20 prosent stilling i sykehus blir ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen, og får verken opptjent alders-pensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlatedekning ved død. En helsefagarbeider, vernepleierstudent eller renholder som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstillinger tjener opp pensjon, mens de som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det. Sykehusene må fjerne grensen for pensjonsopptjening for å sikre likestilling og likebehandling.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene