Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er skilnad på moral og politikk.

Klimakamp frå hytta

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I heile etterkrigstida er skilnaden mellom fattig og rik handtert ved å gjere kaka større. Mykje større. Dei siste tiåra er veksten forsterka av ein globalisert masseproduksjon av billege varer og tenester. Klima- og miljøkrisa endrar dette: På ei rekkje område kan ikkje kaka vekse meir. Ho må verte mindre. Det kan bli den tøffaste klassekampen i moderne tid.

Ottar Brox, Arne Johan Vetlesen, Bente Aasjord, Ola Innset og Magnus Marsdal skriver i Klassekampen tirsdager.

Git: master, Env: production, Sanity: production