Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Grønn framtid?

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) har publisert sin første tilstandsrapport om jordas natur- og biomangfold, med en grundig oversikt over hvor omfattende tapet nå er og kan bli. Rapporten viser også at klimaendringer og tapet av dyr, planter og livsmiljøer henger nært sammen. Og begge er nært forbundet med forbruk av ressurser og areal og de utslippene vår økonomiske aktivitet skaper.

Git: master, Env: production, Sanity: production