For hundre år siden oppstod Fjerde mai-bevegelsen i Kina. Den er fremdeles en snublestein for kinesiske politiske ledere.

Den nye ungdommen i 1919

VERSAILLES-UFREDEN PÅ KINESISK: Omsider fikk myndighetene nok av de unges opprør mot kolonimakter og en svak kinesisk regjering, og startet massearrestasjon for å få bukt med opptøyene. Her er noen av de arresterte studentene fra Beijing Normal University. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

Den fjerde mai i 1919 tok demonstranter til gatene i Beijing, noe som innledet den første store moderne nasjonale protestbevegelsen i Kina. Årsaken var den fornedrende behandlingen Kina fikk under Versailles-forhandlingene utenfor Paris, der verden skulle omfordeles etter Tysklands nederlag.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene