Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den såkalte rasismeparagrafen skal nå benyttes hyppigere. Det har alvorlige konsekvenser for ytringsfriheten.

Hva er «hatefulle ytringer»?

HOLD JUSSEN UNNA: Flere islamkritikere har blitt straffedømt for hets av offentlige personer. Men at ytringer er moralsk forkastelige, betyr ikke at vi bør dømme folk juridisk for å «bygge opp en hatkultur», skriver Carl M. Frøland. ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

«Hatefulle og truende ytringer rettet mot politikere og andre samfunnsdebattanter» skal nå prioriteres av påtalemyndigheten. Dette fremkommer i Riksadvokatens årlige rundskriv. Riksadvokaten ønsker med andre ord at «rasismeparagrafen» – straffelovens § 185 som regulerer «hatefulle ytringer» – skal benyttes hyppigere. Det er på høy tid å stille spørsmålet: Hva er egentlig en «hatefull» ytring?

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production