Trusler og realiteter i grenseland

EØS-tilhengere liker å fremstille det som brudd med «Europa» og at Norge står i komplett vakuum uten EØS-avtalen. DNs Kjetil Wiedswang advarte nylig mot EU-krav om «backstop» à la Irland for grensene mot Finland og Sverige hvis Norge går ut av EØS og dermed EUs indre marked. Bjørgulv Braanen gir i Klassekampen 19. mars noen svar, men spør også: «Vil oppsigelse av EØS-avtalen føre til nye grensemurer i Norden?»

Du kan bla til neste sideBla med piltastene