En ekstra time med naturfag

I den nye regjeringsplattformen er det satt av en ekstra undervisningstime til realfag uten at det er spesifisert om timen skal legges til matematikk eller naturfag. Når vi vet at to av tre ungdommer kjeder seg på skolen er det viktig å øke timetallet i fag som kan by på variert og utforskende undervisning, gjerne utenfor klasserommet. Vi mener derfor det er gode grunner til å la den ekstra timen gå til naturfag.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene