Du kan bla til neste sideBla med piltastene

PST: Likheter mellom ekstremister

RAPPORT: PST skriver i en ny rapport om det høyreekstreme miljøet i Norge at det er flere likheter mellom høyreekstreme og ekstreme islamister. Blant fellestrekkene Politiets sikkerhetstjeneste trekker fram er svak tilknytning til arbeidslivet, mangelfull skolegang, rusmisbruk og kriminalitet, psykiske lidelser, utviklingsforstyrrelser, og tilpasningsproblemer. – Slike sårbarheter er også gjennomgående blant personer i ekstreme islamistiske miljøer i Norge, ifølge PST. Funnene i rapporten bygger på sosioøkonomiske kjennetegn på 109 personer som er aktive i høyreekstreme miljøer i Norge og som ligger i PSTs registre. ©NTB

Git: master, Env: production, Sanity: production