Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gramsci

  • Onsdag var det 128 år siden kommunistlederen Antonio Gramsci ble født. Gramscis oppskrift på sosialisme pekte i en annen retning enn bolsjevikenes, selv om Gramsci selv forble lojal mot Sovjetunionen livet ut. Gramsci hevdet at mens man i et diktatur som tsarens kunne ta makten ved et enkelt slag, ville kampen i avanserte kapitalistiske samfunn arte seg mer som en langvarig kamp om ideer.