Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Byttet

  • Beinkataogen var kallenamnet på eit lite hefte som Bergen kommune gav ut kvart fjerde år. Katalogen gav eit oversyn over dei mange kommunale verva og kven som hadde dei. Det var skilnad på verva – alt frå styremedlem i stiftelsen Bergens Minebøsse til styreleiar for Bergenshalvøens kommunale kraftselskap (BKK). Det første fordelte pengar som vart lagt ned på minebøssa på Torget og skulle fordelast mellom sjøfolk frå første verdskrig og deira etterlatne. BKK er den største pengebingen til kommunen, og styreplassen kasta godt ut av seg.