Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Farlige snarveier

Debatten om sosial dumping er i ferd med å bli en debatt om arbeidsinnvandring. Det er forståelig, for å si det pent, men for dem som ønsker å skape slagkraftige og sterke arbeiderkollektiver på tvers av språk og landbakgrunn, er det ikke en vei uten farer. I andre land har høyresida hatt stor effekt av å snakke om «den polske rørleggeren» (høyresida i Frankrike) og «British jobs for British Workers» (høyresida – og Gordon Brown – i Storbritannia). Et sånt skifte av fokus risikerer ikke bare å sette arbeidsfolk opp mot hverandre, men er vel så farlig fordi det kan skape et inntrykk av at det finnes en quick fix på problemene vi har i arbeidslivet vårt.