Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Jo mer som endrer seg, jo mer er det samme

I min kronikk 3. januar stiller jeg spørsmål ved om vi kan ha tiltro til kontrollutvalget for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget. Utvalget fremheves som en avgjørende rettsstatlig garantist for at borgerne ikke behøver å bekymre seg om stadig nye overvåkingshjemler, nå sist forslaget til ny lov om E-tjenesten som åpner for masseovervåking av norske borgeres kommunikasjoner. Etter min oppfatning kan vi vanskelig det, en oppfatning som er blitt forsterket etter tilsvaret fra utvalgets leder, Elbjørg Löwer, 7. januar.