Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nei til gass

28. desember skriver Hogne Hongset at gasskraft er en viktig bru til fornybarsamfunnet. Her tar Hongset feil. Gass er ingen løsning for å hindre farlige klimaendringer. Utsagnet er ikke i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturstigningen til 1.5 grad. I rapporten fra FNs klimapanel kommer det frem hvor dårlig tid vi har. Innen 2030 må utslippene globalt halveres, før de går mot null i 2050. Det betyr at produksjon og forbrenning av olje og gass må reduseres kraftig og på sikt utfases nesten helt.

Git: master, Env: production, Sanity: production