Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Marte Michelet og Tore Gjelsviks oppvekst

I boka «Hva visste hjemmefronten»? skriv Marte Michelet at ein nøkkelperson i det sivile motstandsarbeidet, Tore Gjelsvik (1916–2006), «vokste opp i en familie som var dypt involvert i den norske bondebevegelsen». Far hans, Eystein Gjelsvik (1881–1950), «hadde tett kontakt med ledelsen i Bondelaget, som i mellomkrigstiden hadde stått knedypt i antisemittisme, rasehygiene og etter hvert svermeri for Det tredje riket». Og ho skriv om «den rasebaserte, antisemittistiske, snevert bondenasjonalistiske ideologien» Tore voks opp med. Ho dokumenterer ikkje, men nøyer seg med karakteristikkane.