Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Om selvmord og tid i psykisk helsevern

TIDSTYVEN: Vi behandlere pålegges å bruke tiden på tiltak vi vet ikke virker, skriver psykolog Martin Farstad.ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

NRK har satt fokus på gjentatte lovbrudd i behandlingen av mange av dem som ender opp med å ta sitt liv i psykisk helsevern. Behandlingen omtales som uforsvarlig, og vinklingen er at feilene bidrar til denne dystre statistikken. Remedien er som alltid klar – bedre kartlegging, mer presise vurderinger, og større krav til rapportering og dokumentasjon. Problemet er like åpenbart – nedbygging av psykisk helsevern, og større krav til dokumentasjon og rapportering, gjør at vår viktigste ressurs for å redusere antall selvmord er under et enormt press, nemlig tid.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production