Jo, regjeringen satser på lærlinger

Ådne Naper (SV) hevder i Klassekampen 13. november at fylkeskommunene ikke har blitt kompensert for økt lærlingtilskudd. Dette er feil. Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013, har regjeringen økt lærlingtilskuddet med totalt 21.000 kroner per kontrakt. Fylkeskommunene kompenseres gjennom overføringer fra staten. Til sammen har fylkeskommunenes rammetilskudd økt med over 400 millioner kroner, som følge av økningen av lærlingtilskuddet de siste fem årene. Og dette er en varig økning.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene