Jernbanetilsynet framstilles som en nøytral institusjon, men har i realiteten vært en aktivistisk pådriver for EU-politikk.

Den ideologiske signalfeilen

MYE Å FIKSE: Alt på slutten av 1980-tallet så man at de gamle norske signalanleggene snarlig måtte skiftes ut. I stedet for å gå for et system tilpasset norske forhold, satset man på EUs foretrukne system – som fremdeles ikke er i drift. Her en signalmontør sør for Ski stasjon. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

Den kontinuerlige oppsplittingen av Jernbanen har blitt et spørsmål om nasjonal selvråderett. Opposisjonspartiene hevder at en norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke kan føre til at Norge for alltid vil være bundet til privatiseringen regjeringen legger opp til. Tap av norsk suverenitet har blitt konkretisert ved å vise til at makt flyttes fra Jernbanetilsynet til den byråkratiske EU-jernbaneinstitusjonen ERA, og at sikkerheten dermed kan svekkes.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene