Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kommersielle barnehager får store tilskudd til pensjon som de ansatte ikke ser snurten av:

Skviser lønn og pensjon

BIG BUSINESS: Små barn gir stor avkastning. Økonom Bjarne Jensen mener lave pensjonsutgifter i kommersielle barnehager er hovedårsaken til den høye lønnsomheten i bransjen. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD Frida Holsten Gullestad

VOKSER: De siste 12 årene har det kommet nesten 1000 nye kommersielle barnehager, mens antallet ideelle er halvert. Det er dårlig samfunnsøkonomi, hevder økonom Bjarne Jensen.

I perioden 2009 til 2013 utgjorde pensjonsutgiftene i kommersielle barnehager i gjennomsnitt kun 3,6 prosent av lønnsutgiftene. Likevel får de automatisk et tilskudd som skal dekke pensjonsutgifter tilsvarende 13 prosent av lønningene i kommunale barnehager.