Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi løser ikke klimakrisa ved å flytte til enebolig i skogen alle mann.

Tre til side

VILL, VILLERE, VILLAVEIEN: Skal vi greie oss på en presset klode, må vi trekke oss tilbake fra en betraktelig del av jordas overflate og overlate den til våre truede artsvenner, skriver Astrid Nordang. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Klimaendringene gjør oss likere andre skapninger ved at vi står språkløse overfor dem. Erkjennelser om værforandring og artstap gir seg til kjenne på flere arenaer enn de rent vitenskapelige. Også i litteraturen og kunsten forsøker man å se liv fra andre perspektiv enn de menneskelige, hvordan andre livsformer navigerer og kommuniserer. Vi forbereder oss rett og slett på en annen dialog.

Git: master, Env: production, Sanity: production