Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kabler, klima og verdiskaping

Klimautfordringene har ført til en storstilt utbygging av fornybar kraft. I Norge bygges det ut store mengder vindkraft. Akkurat nå er om lag 10 TWh under bygging, noe som tilsvarer årsforbruket i Oslo. To av de største kraftforbrukene i Norge, Hydro og Alcoa, har i det siste inngått flere store avtaler om levering av vindkraft. Alcoas smelteverk i Mosjøen, for eksempel, med 450 ansatte, vil fra 2022 få dekket mesteparten av sitt kraftforbruk fra vind.