Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Økonomifella, eller historietime for økonomer?

Jørgen Juel Andersen synser i Klassekampen 6. september om oljerikdommen skulle ha ødelagt Venezuela. Jeg forstår BI-økonomen slik at han mener at Venezuela virkelig er ødelagt. Nå kan historien fortelle oss at alle land med rike naturressurser står i fare for å bli ødelagt dersom noen få luringer, eller andre land, skulle få lyst på godsakene. Venezuela har verdens største oljereserver, større enn Irak, Libya og Syria. I Venezuela hadde noen få familier skaffet seg eiendomsretten til oljen. Disse familiene hadde ingen intensjoner om at rikdommen skulle komme den jevne kvinne og mann til gode. Flertallet av landets 30 millioner hadde ingen adgang til skole eller helsetjenester. Likevel kaller Andersen landet et demokrati kun frem til Hugo Chavez’ inntreden på den politiske scenen. Denne beskriver han som

Git: master, Env: production, Sanity: production