Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Historiske spel er en nygammel offentlighet med store muligheter.

Patriotiske følelser

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Hver sommer settes det opp historiske spel i store deler av landet. Lokale amatører og profesjonelle skuespillere skaper forestillinger der det ofte er lokale historiske hendelser som dramatiseres. Spelene skaper både begeistring og kritikk. Dugnadsånden bak oppsetningene og tematikken i selve forestillingene smaker av nasjonalisme og en endimensjonal forståelse av historien, hevdes det. Den patriotiske begeistringen rundt spelene bør imidlertid ikke avfeies; å samles om felles historie er et gode, mener den politiske filosofen Martha Nussbaum – fordi den anerkjenner at politisk fellesskap oppstår gjennom følelser.

Ottar Brox, Arne Johan Vetlesen, Bente Aasjord, Wegard Harsvik og Mona Ringvej skriver i Klassekampen tirsdager.