Per Olaf Lundteigen (Sp) savner den solidariske antiglobaliseringsbevegelsen:

Maner til ny systemkritikk

IDEALIST: Per Olaf Lundteigen (Sp) forventer at idealister i godt betalte jobber solidariserer seg med arbeidstakere i konkurranseutsatt sektor. FOTO: KLAUDIA LECH

VISJON: – Vi må ha kontroll på grensene, men aldri bli oss sjøl nok, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som vil børste støv av EU-kampens visjon om annerledeslandet.

Senterparti-veteranen Per Olaf Lundteigen har fulgt Klassekampens serie om innvandringens konsekvenser med stor interesse. Men det er noe han savner i utspillene som har kommet så langt: Systemkritikken og solidariteten.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene