Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mor Åse og Orwell

I ein nyleg leiarartikkel om auka utplassering av amerikanske soldatar i Noreg karakteriserte Bjørgulv Braanen utsegn frå utanriks- og forsvarsministrane som ‘orvellianske’. Det er å seia det same som Mor Åse i Ibsens Peer Gynt. Ho spissformulerte det slik: «Ja, en løgn kan endevendes, stadses opp med Brask og Bram, klædes i en nygjort Ham, så dens magre skrott ei kjennes. Det er det som du har gjort».