Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nye regler for utskriving av hivmedisin gjør arbeidet med hivforebygging vanskeligere:

Hivsmittes i medisinkø

TILBAKE TIL FASTLEGEN: Hiv Norges leder Leif-Ove Hansen vil la fastlegene skrive ut den hivforebyggende Prep-medisinen. Han frykter flere vil bli hivsmittet mens de står i kø for å få utskrevet medisinen.

KREVER ENDRING: Hiv Norge vil gi fastlegene tilbake muligheten til å skrive ut hivforebyggende medisin. – En av våre pasienter ble hivsmittet mens han sto i kø for behandling, forteller fastlege Anders Faaberg.

Nye regler for hivmedisiner rammer også dem som bruker legemidlene for å forebygge hivsmitte. Lange køer har medført at personer med stor risiko for hivsmitte har måttet vente lenge på behandling. Noen har ventet for lenge.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production