Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stans skatteflukten!

... MEN HVORDAN? Skatteflukt fra multinasjonale selskaper som Google er et stort problem. Vi kan ikke bare vente på internasjonale prosesser, skriver Kari Elisabeth Kaski. FOTO: MANJUNATH KIRAN, AFP/NTB SCANPIX

Skatteflukt er en trussel mot det norske velferdssamfunnet. Store multinasjonale selskapers kreative skattetilpasning uthuler det norske skattegrunnlaget og innebærer en stor konkurransefordel for selskaper med utenlandsk eierskap opp mot norske selskaper. Likevel gjøres det for lite for å bekjempe dette.

Git: master, Env: production, Sanity: production