Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norsk klimapolitikk knytter seg tettere til EU:

Ingen egne mål

SKEPTISK: Det vil ta seg dårlig ut om regjeringen prøver å kjøpe seg fri fra utslippskutt, mener Asgeir Tomasgard, leder for Senter for studier av bærekraftig energi Censes ved NTNU.FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD

UTE: I den nye klimameldingen har ikke Norge egne mål for kutt av klimagasser innenlands, men vil kjøpe kuttene ute. – Dette vil ta seg dårlig ut, sier Asgeir Tomasgard i Censes.

I dag vedtar Stortinget en klimamelding som opposisjonen karakteriserer som et «klimapolitisk havari» og en «ansvarsfraskrivelse» og kritiserer for å inneholde få konkrete tiltak.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production