Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bør vi selge strøm direkte til utlandet, eller bruke den i industrien?

Råvarenasjonen

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Historien om Norges økonomiske vekst handler mye om eksport av råvarer. Tømmer, torsk, sild, mineraler, hvalolje, petroleum, og nå også strøm. Andre viktige sektorer har vært skipsfarten, jordbruket og ikke minst industrien. Det er i kombinasjon at disse har vært sentrale i Norges økonomiske utvikling. Råvareeksporten har generert høye overskudd og eksportinntekter, landbruket sysselsatte lenge store deler av befolkningen og industrien har stått for produktivitetsveksten.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedhaug og Ebba Boye skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production