Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rotevatns utelatelser

Vi er enige med statssekretær Sveinung Rotevatn (Klassekampen 1. mars) i at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) bør styrkes. Den klarer ikke å behandle de tusenvis av sakene den årlig mottar, og det er store forsinkelser. Dette skyldes først og fremst at enkelte medlemsland ikke respekterer menneskerettighetskonvensjonen i tilstrekkelig grad, og at de heller ikke gjennomfører dommene som blir avsagt mot dem.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production