Bokbransjens død, et overdrevet rykte

FORTSATT GODT TRYKK: Det står til liv i trykkeribransjen, skriver forfatteren. Bilde fra 1953. FOTO: SVERRE A. BØRRETZEN, NTB SCANPIX

Klassekampen skriver at nesten ingenting er igjen av norsk trykkeribransje på grunn av konkurranse fra lavkostland. Det kan vi avkrefte. Grafisk bransje i Norge har de siste tre årene hatt en stabil omsetning på nær ti milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Ryktet om bransjens død er betydelig overdrevet.

Rotevatns utelatelser

Vi er enige med statssekretær Sveinung Rotevatn (Klassekampen 1. mars) i at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) bør styrkes. Den klarer ikke å behandle de tusenvis av sakene den årlig mottar, og det er store forsinkelser. Dette skyldes først og fremst at enkelte medlemsland ikke respekterer menneskerettighetskonvensjonen i tilstrekkelig grad, og at de heller ikke gjennomfører dommene som blir avsagt mot dem.

Et asylsystem på bristepunktet

Vi liker det ikke, men faktum er at asylinstituttet er på bristepunktet. Da kan man gjøre ett av to: Lukke øynene og håpe det går over. Eller ta inn over seg virkeligheten og jobbe for å finne bedre løsninger. Ap velger selvfølgelig handling.

Du kan bla til neste sideBla med piltastene