Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Feminisme: Dag Østerberg tar i sin aller siste essaysamling utgangspunkt i Ibsen, Beauvoir og Foucault for å belyse forholdet mellom menn og kvinner.

De lange kjønnslinjer

SOSIOLOG: Dag Østerberg (1938–2017) var en av landets mest innflytelsesrike akademikere. FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

Dag Østerberg var en betydningsfull norsk sosiolog. Jeg leste hans magistergrad «Den sosiale realitet» fra 1961 da jeg selv var masterstudent i sosiologi, og selv om jeg nok ikke forsto alt, skjønte jeg at Østerberg allerede som 22-åring var svært imponerende. Essaysamlingen «Det Helmer burde sagt til Nora» er den siste boka Østerberg ferdigstilte før sin død i 2017, og handler i all hovedsak om relasjonene mellom kjønnene, men i Håvard Friis Nilsens fine etterord blir også hans bredde, stil og kjærlighet til musikk, filosofi og skarp samfunnsanalyse behørig beskrevet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production