Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hva kan dempe hetetoppene?

fotojog

KLIMA: En internasjonal studie viser at det er mulig å dempe de mest ekstreme temperaturene i hetebølger ved hjelp av regionale klimatiltak. Vi snakker ikke om risikabel geoengineering som å sprøyte partikler opp i atmosfæren, men om enkle tiltak som å gjøre bygninger og veier hvitere (det påvirker refleksjonsevnen) og tilpasse landbruket, ved å bytte nyttevekster og bruke pløyefritt jordbruk (se Viten 18. januar). Med slike virkemidler kan hetetoppene reduseres med to til tre grader. Studien ble ledet av Sonia Seneviratne fra ETH Zürich og er publisert i Nature Geoscience.