Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Aps pensjon øker klasseskillet

Aps Marianne Marthinsen og LOs Peggy Følsvik vil fullføre pensjonsreformen ved å få offentlig sektor på linje med privat (Klassekampen 24. august). Forhandlerne fra offentlig sektor har til nå klart å forsvare den gamle AFP-ordningen. Privat sektor derimot stolte på Stoltenbergs løfter til LO om «videreføring av AFP», og mistet hele tidligpensjonen. Hvis du nå går av tidlig i privat sektor, får du store kutt i årlig pensjon livet ut. I offentlig sektor kan du fortsatt gå av tidligere uten å få kutt i alderspensjonen.