Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringa seier dei vil ha open debatt. Likevel er langtidsplanen bygd på teoriar som ikkje er framlagt.

Forsvarsplanlegging i skjul

Bak lukka dører: Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide seier at sikkerheitsbiletet er så annleis at ein ikkje lenger veit kva ein treng i Forsvaret, skriv Liv Signe Navarsete. Foto: Tom Henning Bratlie

Noko av det første Høgre lova då dei tok over Forsvarsdepartementet, var å syte for ein meir open forsvarsdebatt. Til dømes vart Forsvarsministeren sitert i Aftenposten 7. januar 2014 på at «åpenhet er viktig for meg. Og da mener jeg ikke åpenhet som et honnørord, men reell åpenhet. Åpenhet betyr særlig å bidra til et korrekt bilde av virkeligheten». Regjeringa sitt arbeid med Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) har diverre vore prega av alt anna enn openheit.