Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Mattekravet har virket

Regjeringens mål er å heve kvaliteten på lærerutdanningen og få de aller beste studentene til å søke seg til læreryrket. Vi har gjort flere viktige ting for å nå dette målet: For det første gjøres lærerutdanningen om til en femårig masterutdanning fra neste høst. For det andre har vi innført et krav om at studenter som starter på lærerutdanningen, må ha gjennomsnittskarakteren 4,0 i den enkleste matematikken fra videregående skole. For alle som velger og består mer avansert matte (S1 eller S2, eller R1 eller R2), gjelder ikke dette kravet.