• Hvorfor snakket Henrik Wergeland om islam på dødsleiet? • Konvertitt og aktivist i klinsj med forfattere

Krangler om dikterens gud

Nærhet til islam? Trond Ali Linstad tror Henrik Wergelands tanker om islam kan bygge bro mellom frontene i dagens islamdebatt.

Wergelands religiøse overbevisning fortsetter å skape debatt. – Hans tanker om islam kan bygge bruer i dagens islamdebatt, mener Trond Ali Linstad.

Trond Ali Linstads innlegg i Klassekampen om Henrik Wergelands forhold til islam har sparket liv i en debatt om nasjonalskaldens religiøse overbevisning – 170 år etter at Wergeland døde.