Bjørn Johan Berger har delt denne artikkelen med deg.

Tragedie i øst

  • Tragedien i Øst-Ukraina fortsetter. Stadig flere sivile mister livet i kampene. Bare i løpet av de siste dagene har over 40 sivile, deriblant to barn, blitt drept og over 100 såret i rakettangrep. Ifølge organisasjonen Human Rights Watch (HRW) var det separatistene som avfyrte rakettene. Ifølge en oversikt organisasjonen har gjort ved å samle informasjon fra både opprørskontrollerte og regjeringskontrollerte områder, ble minst 341 mennesker, de fleste sivile, drept bare i Donetsk fylke i januar. Av disse var 71 kvinner og seks barn, melder NTB.
  • I deler av vestlige medier framstilles konflikten i Ukraina som et ensidig resultat av russisk aggresjon. Natos svarer da også på situasjonen med å opprette nye kommandosentra i Polen, Litauen, Latvia, Estland, Romania og Bulgaria. Hvis problemet hadde vært en russisk militær invasjon av Ukraina, ville løsningen vært enkel, å drive russiske tropper tilbake. Men etter alt å dømme finnes det ikke regulære russiske tropper i landet. Separatisthæren består først og fremst av ukrainske statsborgere. Ukraina-konflikten er umulig å forstå hvis man ikke også tar hensyn til at separatistene i Øst-Ukraina har røtter i ukrainsk jord og historie. Ukraina er et delt land, noe som også har kommet til uttrykk ved valg, der regjeringer har kommet og gått, med vekselvis støtte fra hver sin del av landet. Kreml arbeider på sin side målbevisst for å hindre at Ukraina blir med i Nato, noe som oppfattes som et forsøk på militær innringning av Russland. I Kiev ses Russland som en konstant trussel mot landets uavhengighet, og dess lengre konflikten i Øst pågår, dess flere vil ønske beskyttelse fra Nato og USA.
  • Det finnes knapt noen militær løsning på Ukraina-konflikten. Den må finnes innad i landet. Befolkningsgruppene som i dag støtter opp om separatistene må få en forsikring om at deres framtid er trygg innenfor Ukrainas grenser. Derfor kan heller ikke konflikten løses ved at EU og Russland gjør opp over hodet på ukrainerne. Ukrainas myndigheter og separatistlederne må møtes rundt forhandlingsbordet, med eller uten hjelp fra EU, USA og Russland.

BJØRGULV BRAANEN