Et stort flertall av dem som låner e-bøker ved bibliotekene er middelaldrende kvinner:

Kvinner på e-boktoppen

Liker e-bøker: – Det er gammeldags å anta at terskelen er høyere for kvinner bare fordi e-bøker tar i bruk nyere teknologi, sier Kristin Danielsen, biblioteksjef ved Deichmanske bibliotek. Foto: Tom Henning Bratlie

Kvinner i alderen 40–66 år dominerer utlånsstatistikken for e-bøker.

– De såkalte «kulturkjerringene» burde få Kongens fortjenstmedalje. Det er de som holder Kultur-Norge i live, sier Oslos biblioteksjef Kristin Danielsen.