Oss spirituelle imellom

La det være klart: Når jeg sier spirituell, mener jeg alt annet enn åndelig søkende.