Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Grigorij Istomas skulle søke danskekongens støtte i kamp mot svenskene i Østersjøen. Han havnet veldig langt nord.

Tsarens kurér

Engelske kjøpmenn fant inspirasjon til en alternativ rute til Asia i en reiseskildring fra tsarriket i 1496.

Da en gruppe London-kjøpmenn i 1553 stiftet et handelskompani med det fjonge navnet «Company of the Merchant Adventurers of England for the discovery of lands, territories, isles, dominions and regnoires unknown», siden kjent under navnet the Muscovy Company, var noe av hensikten å finne en alternativ rute til Asias rikdommer. Kjøpmennene hadde tilgang til beretninger som tydet på at det var mulig å seile til Kvitsjøen, og kanskje enda lenger.